Mini Logo PNG

Mini Logo PNG – Mini (cách điệu là MINI) là một thương hiệu ô tô của Anh được thành lập vào năm 1969, thuộc sở hữu của tập đoàn ô tô Đức BMW từ năm 2000. BMW đã mua lại thương hiệu vào năm 1994 khi mua lại Rover Group (trước đây là British Leyland), công ty sở hữu Mini thời điểm đó.

1. Mini Logo PNG (2018 – Now)

Mini Logo PNG 1
Mini Logo PNG (2018 – Now)
Mini Logo PNG 2
Mini Logo PNG (2018 – Now)

2. Mini Logo PNG (2001 – 2018)

Mini Logo PNG (2001 – 2018)
Mini Logo PNG (2001 – 2018)

3. Mini Logo PNG (1969 – 2001)

Mini Logo PNG (1969 – 2001)
Mini Logo PNG (1969 – 2001)

4. Mini Logo PNG (1968 – 1969)

Mini Logo PNG (1968 – 1969)
Mini Logo PNG (1968 – 1969)

5. Mini Logo PNG (1962 – 1968)

Mini Logo PNG (1962 – 1968)
Mini Logo PNG (1962 – 1968)

6. Mini Logo PNG (1959 – 1962)

Mini Logo PNG (1959 – 1962)
Mini Logo PNG (1959 – 1962)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing