Microsoft Logo PNG

Microsoft Logo PNG – Microsoft Corporation là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Hoa Kỳ, là một trong 5 công ty công nghệ thông tin lớn nhất của nước này, cùng với Alphabet, Amazon, Apple và Meta.

1. Microsoft Logo PNG (2012 – Now)

Microsoft Logo PNG (2012 – Now)
Microsoft Logo PNG (2012 – Now)

2. Microsoft Logo PNG (2011 – 2012)

Microsoft Logo PNG (2011 – 2012)
Microsoft Logo PNG (2011 – 2012)

3. Microsoft Logo PNG (1987 – 2011)

Microsoft Logo PNG (1987 – 2011)
Microsoft Logo PNG (1987 – 2011)

4. Microsoft Logo PNG (1982 – 1987)

Microsoft Logo PNG (1982 – 1987)
Microsoft Logo PNG (1982 – 1987)

5. Microsoft Logo PNG (1980 – 1982)

Microsoft Logo PNG (1980 – 1982)
Microsoft Logo PNG (1980 – 1982)

6. Microsoft Logo PNG (1975 – 1980)

Microsoft Logo PNG (1975 – 1980)
Microsoft Logo PNG (1975 – 1980)

7. Microsoft Logo PNG (1972 – 1975)

Microsoft Logo PNG (1972 – 1975)
Microsoft Logo PNG (1972 – 1975)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing