Michelin Logo PNG

Michelin Logo PNG – Michelin, tên đầy đủ là Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA, là một công ty sản xuất lốp xe đa quốc gia của Pháp. Đây là nhà sản xuất lốp xe lớn thứ hai trên thế giới sau Bridgestone và lớn hơn cả Goodyear và Continental.

1. Michelin Logo PNG (2017 – Now)

Michelin Logo PNG (2017 – Now) 1
Michelin Logo PNG (2017 – Now)
Michelin Logo PNG (2017 – Now) 2
Michelin Logo PNG (2017 – Now)
Michelin Logo PNG (2017 – Now) 3
Michelin Logo PNG (2017 – Now)

2. Michelin Logo PNG (1997 – Now)

Michelin Logo PNG (1997 – Now)
Michelin Logo PNG (1997 – Now)

3. Michelin Logo PNG (1997 – 2017)

Michelin Logo PNG (1997 – 2017)
Michelin Logo PNG (1997 – 2017)

4. Michelin Logo PNG (1968 – 1997)

Michelin Logo PNG (1968 – 1997)
Michelin Logo PNG (1968 – 1997)

5. Michelin Logo PNG (1936 – 1968)

Michelin Logo PNG (1936 – 1968)
Michelin Logo PNG (1936 – 1968)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing