Meta Logo PNG

Meta Logo PNG – Meta Platforms, Inc., hoạt động kinh doanh với tên Meta và trước đây được gọi là Facebook, Inc., là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ. Nó là một trong Năm công ty công nghệ thông của Mỹ, cùng với Alphabet, Amazon, Apple và Microsoft.

1. Meta Logo PNG (2021 – Now)

Meta Logo PNG (2021 – Now) 1
Meta Logo PNG (2021 – Now)
Meta Logo PNG (2021 – Now) 2
Meta Logo PNG (2021 – Now)
Meta Logo PNG (2021 – Now) 3
Meta Logo PNG (2021 – Now)

2. Meta Logo PNG (2019 – 2021)

Meta Logo PNG (2019 - 2021)
Meta Logo PNG (2019 – 2021)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)