Mercadona Logo PNG

Mercadona Logo PNG – Mercadona là chuỗi siêu thị của Tây Ban Nha. Mercadona được xếp hạng là công ty uy tín thứ 9 trên thế giới vào năm 2009, bởi Reputation Institute được liệt kê trong tạp chí Forbes.

1. Mercadona Logo PNG (1977 – 1983)

Mercadona Logo PNG (1983 – Now) 1
Mercadona Logo PNG (1983 – Now)
Mercadona Logo PNG (1983 – Now) 2
Mercadona Logo PNG (1983 – Now)
Mercadona Logo PNG (1983 – Now) 3
Mercadona Logo PNG (1983 – Now)

2. Mercadona Logo PNG (1983 – Now)

Mercadona Logo PNG (1977 – 1983)
Mercadona Logo PNG (1977 – 1983)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)