Media Markt Logo PNG

Media Markt Logo PNG – Media Markt là một chuỗi cửa hàng đa quốc gia của Đức bán thiết bị điện tử tiêu dùng với hơn 1000 cửa hàng ở châu Âu. Kết hợp với chuỗi cửa hàng Saturn, nó thành lập Media-Saturn Holding, thuộc sở hữu của công ty bán lẻ Ceconomy (Ceconomy đã tách khỏi Metro Group vào năm 2017).

1. Media Markt Logo PNG (2006 – Now)

Media Markt Logo PNG (2006 – Now) 1
Media Markt Logo PNG (2006 – Now)
Media Markt Logo PNG (2006 – Now) 2
Media Markt Logo PNG (2006 – Now)
Media Markt Logo PNG (2006 – Now) 3
Media Markt Logo PNG (2006 – Now)

2. Media Markt Logo PNG (1979 – 2006)

Media Markt Logo PNG (1979 – 2006)
Media Markt Logo PNG (1979 – 2006)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)