McDonald’s Logo PNG

McDonald’s Logo PNG – McDonald’s là một tập đoàn thức ăn nhanh đa quốc gia của Mỹ, được thành lập vào năm 1940 như một nhà hàng được điều hành bởi Richard và Maurice McDonald, tại San Bernardino, California, Hoa Kỳ. McDonald’s là chuỗi nhà hàng lớn nhất thế giới theo doanh thu, phục vụ hơn 69 triệu khách hàng mỗi ngày tại hơn 100 quốc gia.

1. McDonald’s Logo PNG (2018 – Now)

McDonald's Logo PNG (2018 – Now)
McDonald’s Logo PNG (2018 – Now)

2. McDonald’s Logo PNG (2006 – Now)

McDonald's Logo PNG (2006 – Now)
McDonald’s Logo PNG (2006 – Now)

3. McDonald’s Logo PNG (2003 – 2006)

McDonald's Logo PNG (2003 – 2006)
McDonald’s Logo PNG (2003 – 2006)

4. McDonald’s Logo PNG (1993 – 2010)

McDonald's Logo PNG (1993 – 2010)
McDonald’s Logo PNG (1993 – 2010)

5. McDonald’s Logo PNG (1975 – Now)

McDonald's Logo PNG (1975 – Now)
McDonald’s Logo PNG (1975 – Now)

6. McDonald’s Logo PNG (1968 – Now)

McDonald's Logo PNG (1968 – Now)
McDonald’s Logo PNG (1968 – Now)

7. McDonald’s Logo PNG (1961 – 1968)

McDonald's Logo PNG (1961 – 1968)
McDonald’s Logo PNG (1961 – 1968)

8. McDonald’s Logo PNG (1953 – 1968)

McDonald's Logo PNG (1953 – 1968)
McDonald’s Logo PNG (1953 – 1968)

9. McDonald’s Logo PNG (1948 – 1953)

McDonald's Logo PNG (1948 – 1953)
McDonald’s Logo PNG (1948 – 1953)

10. McDonald’s Logo PNG (1940 – 1948)

McDonald's Logo PNG (1940 – 1948)
McDonald’s Logo PNG (1940 – 1948)

Brade Mar

4.9/5 - (8 bình chọn)

Cong-viec-Marketing