Mazda Logo PNG

Mazda Logo PNG – Mazda Motor Corporation là một nhà sản xuất ô tô đa quốc gia của Nhật Bản có trụ sở tại Fuchū, Hiroshima, Nhật Bản. Năm 2015, Mazda là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 15 trên toàn thế giới.

1. Mazda Logo PNG (2018 – Now)

Mazda Logo PNG 1
Mazda Logo PNG (2018 – Now)
Mazda Logo PNG 2
Mazda Logo PNG (2018 – Now)
Mazda Logo PNG 3
Mazda Logo PNG (2018 – Now)

2. Mazda Logo PNG (2015 – 2018)

Mazda Logo PNG (2015 – 2018)
Mazda Logo PNG (2015 – 2018)

3. Mazda Logo PNG (1997 – 2015)

Mazda Logo PNG (1997 – 2015)
Mazda Logo PNG (1997 – 2015)

4. Mazda Logo PNG (1992 – 1997)

Mazda Logo PNG (1992 – 1997)
Mazda Logo PNG (1992 – 1997)

5. Mazda Logo PNG (1991 – 1992)

Mazda Logo PNG (1991 – 1992)
Mazda Logo PNG (1991 – 1992)

6. Mazda Logo PNG (1975 – 1991)

Mazda Logo PNG (1975 – 1991)
Mazda Logo PNG (1975 – 1991)

7. Mazda Logo PNG (1959 – 1975)

Mazda Logo PNG (1959 – 1975)
Mazda Logo PNG (1959 – 1975)

8. Mazda Logo PNG (1936 – 1959)

Mazda Logo PNG (1936 – 1959)
Mazda Logo PNG (1936 – 1959)

9. Mazda Logo PNG (1934 – 1936)

Mazda Logo PNG (1934 – 1936)
Mazda Logo PNG (1934 – 1936)

10. Mazda Logo PNG (1931 – 1934)

Mazda Logo PNG (1931 – 1934)
Mazda Logo PNG (1931 – 1934)

11. Mazda Logo PNG (1920 – 1931)

Mazda Logo PNG (1920 – 1931)
Mazda Logo PNG (1920 – 1931)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing