Mastercard Logo PNG

Mastercard Logo PNG – MasterCard là một công ty đa quốc gia có trụ sở ở Purchase, New York, Mỹ. Khắp thế giới, lĩnh vực kinh doanh của công ty này là thực hiện nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng của người mua và người bán sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng thương hiệu “MasterCard” để mua sắm.

1. Mastercard Logo PNG (2019 – Now)

Mastercard Logo PNG (2019 – Now)
Mastercard Logo PNG (2019 – Now)

2. Mastercard Logo PNG (2016 – 2020)

Mastercard Logo PNG (2016 – 2020)
Mastercard Logo PNG (2016 – 2020)

3. Mastercard Logo PNG (1996 – 2016)

Mastercard Logo PNG (1996 – 2016)
Mastercard Logo PNG (1996 – 2016)

4. Mastercard Logo PNG (1990 – 1996)

Mastercard Logo PNG (1990 – 1996)
Mastercard Logo PNG (1990 – 1996)

5. Mastercard Logo PNG (1979 – 1990)

Mastercard Logo PNG (1979 – 1990)
Mastercard Logo PNG (1979 – 1990)

6. Mastercard Logo PNG (1966 – 1979)

Mastercard Logo PNG (1966 – 1979)
Mastercard Logo PNG (1966 – 1979)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)