Maserati Logo PNG

Maserati Logo PNG – Maserati S.p.A. là một nhà sản xuất xe hơi sang trọng của Ý. Được thành lập vào ngày 1 tháng 12 năm 1914, tại Bologna, Ý, trụ sở chính của công ty hiện đang ở Modena, và biểu tượng của nó là một cây đinh ba. Công ty đã được sở hữu bởi Stellantis từ năm 2021. Maserati ban đầu được liên kết với Ferrari.

1. Maserati Logo PNG (2020 – Now)

Maserati Logo PNG 1
Maserati Logo PNG (2020 – Now)
Maserati Logo PNG 2
Maserati Logo PNG (2020 – Now)

2. Maserati Logo PNG (2015 – 2020)

Maserati Logo PNG (2015 – 2020)
Maserati Logo PNG (2015 – 2020)

3. Maserati Logo PNG (2006 – 2020)

Maserati Logo PNG (2006 – 2020)
Maserati Logo PNG (2006 – 2020)

4. Maserati Logo PNG (2006 – 2015)

Maserati Logo PNG (2006 – 2015)
Maserati Logo PNG (2006 – 2015)

5. Maserati Logo PNG (1997 – 2006)

Maserati Logo PNG (1997 – 2006)
Maserati Logo PNG (1997 – 2006)

6. Maserati Logo PNG (1985 – 1997)

Maserati Logo PNG (1985 – 1997)
Maserati Logo PNG (1985 – 1997)

7. Maserati Logo PNG (1983 – 1985)

Maserati Logo PNG (1983 – 1985)
Maserati Logo PNG (1983 – 1985)

8. Maserati Logo PNG (1954 – 1983)

Maserati Logo PNG (1954 – 1983)
Maserati Logo PNG (1954 – 1983)

9. Maserati Logo PNG (1951 – 1954)

Maserati Logo PNG (1951 – 1954)
Maserati Logo PNG (1951 – 1954)

10. Maserati Logo PNG (1943 – 1951)

Maserati Logo PNG (1943 – 1951)
Maserati Logo PNG (1943 – 1951)

11. Maserati Logo PNG (1937 – 1943)

Maserati Logo PNG (1937 – 1943)
Maserati Logo PNG (1937 – 1943)

12. Maserati Logo PNG (1926 – 1937)

Maserati Logo PNG (1926 – 1937)
Maserati Logo PNG (1926 – 1937)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing