Mars Logo PNG

Mars Logo PNG – Mars, thường được gọi là Mars Bar, là tên của một thương hiệu thanh sô cô la được sản xuất bởi Mars, Incorporated. Nó được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1932 tại Slough, Anh bởi Forrest Mars, Sr.

1. Mars Logo PNG (2002 – Now)

Mars Logo PNG (2002 – Now)
Mars Logo PNG (2002 – Now)

2. Mars Logo PNG (1988 – 2002)

Mars Logo PNG (1988 – 2002)
Mars Logo PNG (1988 – 2002)

3. Mars Logo PNG (1932 – 1988)

Mars Logo PNG (1932 – 1988)
Mars Logo PNG (1932 – 1988)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing