Market Research là gì? Các phương pháp Market Research

Market Research hay nghiên cứu thị trường là một trong những hoạt động quan trọng nhất đối với những người làm Marketing. Market Research không chỉ là tiền đề cho mọi hoạt động Marketing mà còn là hoạt động phải thực hiện liên tục trong quá trình lên kế hoạch và triển khai.

1. Market Research là gì?

Market Research, còn được gọi là “Marketing Research“, là quá trình nghiên cứu, xác định thông tin thị trường trong bối cảnh của một dịch vụ hoặc sản phẩm thông qua các phương pháp được thực hiện với khách hàng tiềm năng. Nghiên cứu thị trường cho phép một công ty khám phá thị trường mục tiêu và nhận ý kiến cũng như phản hồi khác từ người tiêu dùng về sự quan tâm của họ đối với sản phẩm hoặc dịch vụ.

Market Research có thể được thực hiện nội bộ, bởi chính công ty hoặc bởi một công ty bên thứ ba chuyên nghiên cứu thị trường (Research Agency). Hoạt động này có thể được thực hiện thông qua các cuộc khảo sát, thử nghiệm sản phẩm và phỏng vấn nhóm tập trung. Đối tượng nghiên cứu thường được trả công bằng các mẫu thử sản phẩm hoặc trả một khoản tiền nhỏ. Nghiên cứu thị trường là một thành phần quan trọng trong hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ mới.

Mục đích của Market Research là xem xét thị trường liên quan đến một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể để xác định phản ứng của người tiêu dùng. Điều này có thể bao gồm thu thập thông tin cho mục đích phân khúc thị trường và định vị sản phẩm, có thể được sử dụng để điều chỉnh các nỗ lực quảng cáo hoặc xác định các tính năng sản phẩm được coi là ưu tiên đối với người tiêu dùng.

Một doanh nghiệp phải tham gia nhiều nhiệm vụ khác nhau để hoàn thành quá trình Market Research. Hoạt đồng này cần thu thập thông tin dựa trên lĩnh vực thị trường đang được nghiên cứu.

Xem thêm: Loss Leader Pricing là gì? Ví dụ về Loss Leader Pricing

Market Research là quá trình nghiên cứu, xác định thông tin thị trường trong bối cảnh của một dịch vụ hoặc sản phẩm thông qua các phương pháp được thực hiện với khách hàng tiềm năng
Market Research là quá trình nghiên cứu, xác định thông tin thị trường trong bối cảnh của một dịch vụ hoặc sản phẩm thông qua các phương pháp được thực hiện với khách hàng tiềm năng

2. Các nguồn thông tin Market Research

Thông tin sơ cấp (Primary Information):

  • Thông tin sơ cấp là dữ liệu mà công ty đã thu thập trực tiếp hoặc đã được thu thập bởi một doanh nghiệp được thuê để tiến hành nghiên cứu. Nhóm thông tin này thường được chia thành hai loại: nghiên cứu thăm dò (Exploratory Research) và nghiên cứu cụ thể (Specific Research).
  • Nghiên cứu thăm dò (Exploratory Research) thông qua các câu hỏi mở hơn và nó dẫn đến các vấn đề mà công ty có thể cần phải giải quyết. Nghiên cứu cụ thể (Specific Research) tìm thấy câu trả lời cho các vấn đề đã xác định trước đó, thường thông qua nghiên cứu khám phá.

Thông tin thứ cấp (Secondary Information):

  • Thông tin thứ cấp là dữ liệu mà một nhóm đối tượng bên ngoài đã thu thập được. Điều này có thể bao gồm thông tin dân số từ dữ liệu điều tra dân số của chính phủ, báo cáo nghiên cứu của hiệp hội thương mại hoặc nghiên cứu được trình bày từ một doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng lĩnh vực thị trường.

Xem thêm: Source of Growth là gì? Ví dụ về Source of Growth

Các nguồn thông tin Market Research
Các nguồn thông tin Market Research

3. Ví dụ về Market Research

Nhiều công ty sử dụng Market Research để thử nghiệm các sản phẩm mới hoặc để lấy thông tin từ người tiêu dùng về những loại sản phẩm hoặc dịch vụ họ cần và hiện không có.

Ví dụ: Một công ty đang cân nhắc tung sản phẩm mới có thể tiến hành nghiên cứu thị trường để kiểm tra khả năng tồn tại của sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Nếu Market Research cho kết quả khả quan về sự quan tâm của người tiêu dùng, doanh nghiệp có thể tung hàng một cách tự tin với kế hoạch kinh doanh. Nếu không, công ty nên sử dụng kết quả nghiên cứu thị trường để thực hiện các điều chỉnh đối với sản phẩm nhằm phù hợp với mong muốn của khách hàng.

Market Research là điều cần thiết để phát triển lòng trung thành với thương hiệu và sự hài lòng của khách hàng. Vì một sản phẩm khó có thể thu hút tất cả người tiêu dùng, một chương trình Market Research mạnh mẽ có thể giúp xác định nhóm nhân khẩu học và phân khúc thị trường chính doanh nghiệp sẽ phục vụ.

Market Research cũng rất quan trọng để phát triển các chiến dịch truyền thông quảng cáo của một công ty. Nếu Market Research của công ty xác định rằng người tiêu dùng của họ có nhiều khả năng sử dụng Facebook hơn Twitter, thì họ có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến nền tảng thay vì nền tảng khác. Hoặc, nếu họ xác định rằng thị trường mục tiêu của họ nhạy cảm với giá trị sản phẩm hơn là nhạy cảm về giá cả, họ có thể nghiên cứu để cải thiện sản phẩm hơn là triển khai giảm giá.

Xem thêm: Đo lường và dự báo nhu cầu thị trường trong Marketing

 

4. Các phương pháp Market Research

Phỏng vấn trực tiếp (Face-to-Face Interviews):

  • Ví dụ, các công ty sẽ phỏng vấn khán giả trên đường phố về các ấn phẩm mà họ đọc và liệu họ có nhận ra bất kỳ quảng cáo hoặc thương hiệu nào trong quảng cáo được đăng trên các tạp chí hoặc tờ báo mà người phỏng vấn đã cho họ xem hay không.
  • Dữ liệu thu thập được từ các cuộc phỏng vấn này được đối sánh với việc phát hành ấn phẩm để xem mức độ hiệu quả của những quảng cáo đó. Nghiên cứu và khảo sát thị trường trong Market Research được điều chỉnh từ những kỹ thuật ban đầu này.

Thảo luận nhóm tập trung (Focus Groups): Một nhóm nhỏ người tiêu dùng đại diện, những người được chọn để thử một sản phẩm hoặc xem quảng cáo. Sau đó, nhóm được yêu cầu phản hồi về nhận thức của họ về sản phẩm, thương hiệu của công ty hoặc các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Nghiên cứu qua điện thoại (Phone Research): Việc thu thập dữ liệu sau đó chuyển sang điện thoại, khiến việc tiếp xúc trực tiếp trở nên không cần thiết. Người nghiên cứu có thể thu thập thông tin hoặc tổ chức các cuộc thảo luận nhóm tập trung – một cách nhanh chóng và có trật tự hơn. Phương pháp này giúp cải thiện mô hình Market Research rất nhiều.

Nghiên cứu khảo sát (Survey Research): Nhằm thay thế cho các cuộc thảo luận nhóm tập trung, các cuộc khảo sát giúp tiết kiệm chi phí để xác định thái độ của người tiêu dùng mà không cần phải phỏng vấn trực tiếp họ. Người tiêu dùng được gửi khảo sát qua đường bưu điện, thường là với một phiếu giảm giá để khuyến khích sự tham gia. Những cuộc khảo sát này giúp xác định cảm nhận của người tiêu dùng về sản phẩm, thương hiệu và mức giá.

Nghiên cứu thị trường trực tuyến (Online Market Research): Với việc mọi người dành nhiều thời gian trực tuyến hơn, nhiều hoạt động Market Research cũng đã chuyển sang trực tuyến. Mặc dù nền tảng có thể đã thay đổi, nhưng việc thu thập dữ liệu vẫn chủ yếu được thực hiện dưới dạng kiểu khảo sát.

Xem thêm: 4 nhóm chiến lược cạnh tranh trong Marketing

Các phương pháp Market Research
Các phương pháp Market Research

5. Cách triển khai Market Research

  1. Bước đầu tiên để triển khai Market Research hiệu quả là xác định mục tiêu của nghiên cứu. Mỗi nghiên cứu nên tìm cách trả lời một vấn đề rõ ràng, được xác định rõ ràng. Ví dụ: một công ty có thể tìm cách xác định sở thích của người tiêu dùng, độ nhận biết thương hiệu hoặc hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.
  2. Sau đó, bước tiếp theo là xác định ai sẽ được đưa vào nghiên cứu. Market Research là một quá trình tốn kém và công ty không thể lãng phí tài nguyên để thu thập dữ liệu không cần thiết. Công ty nên quyết định trước nhóm người tiêu dùng nào sẽ được đưa vào nghiên cứu và cách dữ liệu sẽ được thu thập. Công ty cũng nên tính đến xác suất xảy ra lỗi thống kê hoặc sai lệch lấy mẫu.
  3. Bước tiếp theo là thu thập dữ liệu và phân tích kết quả. Nếu hai bước trước đó đã được hoàn thành chính xác, mọi thứ sẽ đơn giản. Các nhà nghiên cứu sẽ thu thập kết quả nghiên cứu của họ, theo dõi độ tuổi, giới tính và các dữ liệu liên quan khác của mỗi người trả lời. Điều này sau đó được phân tích trong một báo cáo Marketing giải trình kết quả nghiên cứu của họ.
  4. Bước cuối cùng là để ban giám đốc công ty sử dụng kết quả Market Research để đưa ra các quyết định kinh doanh. Tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu, họ có thể chọn nhắm mục tiêu đến một nhóm người tiêu dùng khác hoặc họ có thể thay đổi mức giá hoặc các tính năng khác của sản phẩm. Kết quả của những thay đổi này cuối cùng có thể được đo lường trong các chương trình Market Research tiếp theo và quá trình này sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Market Research cho phép các công ty hiểu nhu cầu và khả năng tồn tại của sản phẩm của họ và xem nó có thể hoạt động như thế nào trong thế giới thực. Market Research được thực hiện thông qua việc thu thập thông tin sơ cấp hoặc thông tin thứ cấp. Market Research là một thành phần quan trọng trong chiến lược nghiên cứu và phát triển (R&D) của một công ty và là một khía cạnh quan trọng của sự thành công và tăng trưởng.

Xem thêm: 6 loại ma trận phân tích và xây dựng chiến lược Marketing

Market Research là một thành phần quan trọng trong chiến lược nghiên cứu và phát triển (R&D)
Market Research là một thành phần quan trọng trong chiến lược nghiên cứu và phát triển (R&D)

Brade Mar

5/5 - (4 bình chọn)

Cong-viec-Marketing