Tải Logo Macy’s PNG Không Nền Miễn Phí Kích Thước Lớn

Macy’s Logo PNG – Macy’s, tên ban đầu là R. H. Macy & Co., là một chuỗi cửa hàng do Macy’s, Inc. sở hữu. Đây là một trong hai chuỗi cửa hàng thuộc sở hữu của công ty, còn một chuỗi cửa hàng khác là Bloomingdale.

1. Macy’s Logo PNG 2019 đến nay

Macy’s Logo PNG

Macy’s Logo PNG

Macy’s Logo PNG

2. Macy’s Logo PNG 2004 – 2019

Macy’s Logo PNG 2004 - 2019

3. Macy’s Logo PNG 1982 – 2019

Macy’s Logo PNG 1982 - 2019

4. Macy’s Logo PNG 1978 – 1982

Macy’s Logo PNG 1978 - 1982

5. Macy’s Logo PNG 1970 – 1977

Macy’s Logo PNG 1970 - 1977

6. Macy’s Logo PNG 1961 – 1970

Macy’s Logo PNG 1961 - 1970

7. Macy’s Logo PNG 1948 – 1986

Macy’s Logo PNG 1948 - 1986

8. Macy’s Logo PNG 1938 – 1948

Macy’s Logo PNG 1938 - 1948

9. Macy’s Logo PNG 1932 – 1938

Macy’s Logo PNG 1932 - 1938

10. Macy’s Logo PNG 1920 – 1932

Macy’s Logo PNG 1920 - 1932

5/5 - (1 bình chọn)

Cong-viec-Marketing