Lowe’s Logo PNG

Lowe’s Logo PNG – Lowe’s Companies, Inc., thường được viết tắt là Lowe’s, là một công ty bán lẻ của Mỹ chuyên về sửa chữa nhà cửa, là chuỗi dụng cụ lớn thứ hai ở thế giới, sau The Home Depot.

1. Lowe’s Logo PNG (2008 – Now)

Lowe’s Logo PNG (2008 – Now) 1
Lowe’s Logo PNG (2008 – Now)
Lowe’s Logo PNG (2008 – Now) 2
Lowe’s Logo PNG (2008 – Now)

2. Lowe’s Logo PNG (1997 – 2008)

Lowe’s Logo PNG (1997 – 2008)
Lowe’s Logo PNG (1997 – 2008)

3. Lowe’s Logo PNG (1965 – Now)

Lowe’s Logo PNG (1965 – Now)
Lowe’s Logo PNG (1965 – Now)

4. Lowe’s Logo PNG (1955 – 1965)

Lowe’s Logo PNG (1955 – 1965)
Lowe’s Logo PNG (1955 – 1965)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)