Lloyds Bank Logo PNG

Lloyds Bank Logo PNG – Lloyds Bank plc là một ngân hàng thương mại và bán lẻ của Anh với các chi nhánh trên khắp nước Anh và xứ Wales. Theo truyền thống, nó được coi là một trong những ngân hàng thanh toán bù trừ trong nhóm “Big Four”.

1. Lloyds Bank Logo PNG (2013 – Now)

Lloyds Bank Logo PNG (2013 – Now) 1
Lloyds Bank Logo PNG (2013 – Now)
Lloyds Bank Logo PNG (2013 – Now) 2
Lloyds Bank Logo PNG (2013 – Now)

2. Lloyds Bank Logo PNG (2013)

Lloyds Bank Logo PNG (2013)
Lloyds Bank Logo PNG (2013)

3. Lloyds Bank Logo PNG (1985 – 1995)

Lloyds Bank Logo PNG (1985 – 1995)
Lloyds Bank Logo PNG (1985 – 1995)

4. Lloyds Bank Logo PNG (1965 – 1985)

Lloyds Bank Logo PNG (1965 – 1985)
Lloyds Bank Logo PNG (1965 – 1985)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)