Lite Beer Logo PNG

Lite Beer Logo PNG – Miller Lite là một loại bia pilsner nhẹ của Mỹ, nồng độ 4.2%, được bán bởi Molson Coors (trước đây là MillerCoors). Công ty cũng sản xuất Miller Genuine Draft và Miller High Life. Miller Lite cạnh tranh chủ yếu với Bud Light của Anheuser-Busch.

1. Lite Beer Logo PNG (2014 – Now)

Lite Beer Logo PNG (2014 – Now) 1
Lite Beer Logo PNG (2014 – Now)
Lite Beer Logo PNG (2014 – Now) 2
Lite Beer Logo PNG (2014 – Now)
Lite Beer Logo PNG (2014 – Now) 3
Lite Beer Logo PNG (2014 – Now)
Lite Beer Logo PNG (2014 – Now) 4
Lite Beer Logo PNG (2014 – Now)

2. Lite Beer Logo PNG (2009 – 2014)

Lite Beer Logo PNG (2009 – 2014)
Lite Beer Logo PNG (2009 – 2014)

3. Lite Beer Logo PNG (2001 – 2009)

Lite Beer Logo PNG (2001 – 2009)
Lite Beer Logo PNG (2001 – 2009)

4. Lite Beer Logo PNG (1998 – 2001)

Lite Beer Logo PNG (1998 – 2001)
Lite Beer Logo PNG (1998 – 2001)

5. Lite Beer Logo PNG (1992 – 1998)

Lite Beer Logo PNG (1992 – 1998)
Lite Beer Logo PNG (1992 – 1998)

6. Lite Beer Logo PNG (1974 – 1992)

Lite Beer Logo PNG (1974 – 1992)
Lite Beer Logo PNG (1974 – 1992)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing