Linkedin Logo PNG

Linkedin Logo PNG – LinkedIn là một trang mạng định hướng kinh doanh được thành lập bởi Reid Hoffman tháng 12 năm 2002. Tháng 5 năm 2003, LinkedIn chuyển đổi thành một trang mạng dịch vụ xã hội. Kể từ tháng 12 năm 2016, nó trở thành một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Microsoft.

1. Linkedin Logo PNG (2019 – Now)

Linkedin Logo PNG (2019 – Now) 1
Linkedin Logo PNG (2019 – Now)
Linkedin Logo PNG (2019 – Now) 2
Linkedin Logo PNG (2019 – Now)
Linkedin Logo PNG (2019 – Now) 3
Linkedin Logo PNG (2019 – Now)

2. Linkedin Logo PNG (2011 – 2019)

Linkedin Logo PNG (2011 – 2019)
Linkedin Logo PNG (2011 – 2019)

3. Linkedin Logo PNG (2003 – 2011)

Linkedin Logo PNG (2003 – 2011)
Linkedin Logo PNG (2003 – 2011)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)
Xem thêm bài viết nổi bật :