Levi Logo PNG

Levi Logo PNG – Levi Strauss & Co. là một công ty quần áo Mỹ nổi tiếng trên toàn thế giới với thương hiệu quần jean Levi’s . Nó được thành lập vào tháng 5 năm 1853 khi người nhập cư Đức Levi Strauss.

1. Levi Logo PNG (2003 – Now)

Levi Logo PNG 1
Levi Logo PNG (2003 – Now)

2. Levi Logo PNG (1969 – 2003)

Levi Logo PNG (1969 – 2003)
Levi Logo PNG (1969 – 2003)

3. Levi Logo PNG (1954 – 1969)

Levi Logo PNG (1954 – 1969)
Levi Logo PNG (1954 – 1969)

4. Levi Logo PNG (1949 – 1954)

Levi Logo PNG (1949 – 1954)
Levi Logo PNG (1949 – 1954)

5. Levi Logo PNG (1943 – 1949)

Levi Logo PNG (1943 – 1949)
Levi Logo PNG (1943 – 1949)

6. Levi Logo PNG (1929 – 1943)

Levi Logo PNG (1929 – 1943)
Levi Logo PNG (1929 – 1943)

7. Levi Logo PNG (1925 – 1929)

Levi Logo PNG (1925 – 1929)
Levi Logo PNG (1925 – 1929)

8. Levi Logo PNG (1892 – 1925)

Levi Logo PNG (1892 – 1925)
Levi Logo PNG (1892 – 1925)

9. Levi Logo PNG (1853 – 1892)

Levi Logo PNG (1853 – 1892)
Levi Logo PNG (1853 – 1892)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing