Leroy Merlin Logo PNG

Leroy Merlin Logo PNG – Leroy Merlin là nhà bán lẻ đồ làm vườn và cải tạo nhà cửa có trụ sở chính tại Pháp. Leroy Merlin thuộc sở hữu của gia đình Mulliez (gia đình này cũng sở hữu chuỗi Auchan).

1. Leroy Merlin Logo PNG (1996 – Now)

Leroy Merlin Logo PNG (1996 – Now)
Leroy Merlin Logo PNG (1996 – Now)

2. Leroy Merlin Logo PNG (1980 – 1996)

Leroy Merlin Logo PNG (1980 – 1996)
Leroy Merlin Logo PNG (1980 – 1996)

3. Leroy Merlin Logo PNG (1923 – 1968)

Leroy Merlin Logo PNG (1923 – 1968)
Leroy Merlin Logo PNG (1923 – 1968)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)