Le Coq Sportif Logo PNG

Le Coq Sportif Logo PNG – Le Coq Sportif là một công ty sản xuất đồ thể thao của Pháp. Được thành lập vào năm 1882 bởi Émile Camuset và nằm ở Entzheim, công ty lần đầu tiên phát hành các mặt hàng mang thương hiệu “gà trống” nổi tiếng vào năm 1948.

1. Le Coq Sportif Logo PNG (2016 – Now)

Le Coq Sportif Logo PNG 1
Le Coq Sportif Logo PNG (2016 – Now)

2. Le Coq Sportif Logo PNG (2012 – 2016)

Le Coq Sportif Logo PNG (2012 – 2016)
Le Coq Sportif Logo PNG (2012 – 2016)

3. Le Coq Sportif Logo PNG (2010 – 2012)

Le Coq Sportif Logo PNG (2010 – 2012)
Le Coq Sportif Logo PNG (2010 – 2012)

4. Le Coq Sportif Logo PNG (2009 – 2010)

Le Coq Sportif Logo PNG (2009 – 2010)
Le Coq Sportif Logo PNG (2009 – 2010)

5. Le Coq Sportif Logo PNG (1975 – 2009)

Le Coq Sportif Logo PNG (1975 – 2009)
Le Coq Sportif Logo PNG (1975 – 2009)

6. Le Coq Sportif Logo PNG (1973 – 1975)

Le Coq Sportif Logo PNG (1973 – 1975)
Le Coq Sportif Logo PNG (1973 – 1975)

7. Le Coq Sportif Logo PNG (1968 – 1973)

Le Coq Sportif Logo PNG (1968 – 1973)
Le Coq Sportif Logo PNG (1968 – 1973)

8. Le Coq Sportif Logo PNG (1966 – 1968)

Le Coq Sportif Logo PNG (1966 – 1968)
Le Coq Sportif Logo PNG (1966 – 1968)

9. Le Coq Sportif Logo PNG (1965 – 1966)

Le Coq Sportif Logo PNG (1965 – 1966)
Le Coq Sportif Logo PNG (1965 – 1966)

10. Le Coq Sportif Logo PNG (1960 – 1965)

Le Coq Sportif Logo PNG (1960 – 1965)
Le Coq Sportif Logo PNG (1960 – 1965)

11. Le Coq Sportif Logo PNG (1950 – 1960)

Le Coq Sportif Logo PNG (1950 – 1960)
Le Coq Sportif Logo PNG (1950 – 1960)

12. Le Coq Sportif Logo PNG (1948 – 1950)

Le Coq Sportif Logo PNG (1948 – 1950)
Le Coq Sportif Logo PNG (1948 – 1950)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing