Lancia Logo PNG

Lancia Logo PNG – Lancia là một nhà sản xuất ô tô Ý và là một công ty con của FCA Italy S.p.A. (một bộ phận của Stellantis). Pháp nhân hiện tại của Lancia được thành lập vào tháng 1 năm 2007 khi công ty mẹ của nó cơ cấu lại các doanh nghiệp của mình, nhưng lịch sử của nó được bắt nguồn từ Lancia & C., thành lập vào năm 1906 tại Torino bởi Vincenzo Lancia và Claudio Fogolin. Công ty trở thành một phần của Fiat vào năm 1969.

1. Lancia Logo PNG (2007 – Now)

Lancia Logo PNG 1
Lancia Logo PNG (2007 – Now)
Lancia Logo PNG 2
Lancia Logo PNG (2007 – Now)

2. Lancia Logo PNG (1974 – 2007)

Lancia Logo PNG (1974 – 2007)
Lancia Logo PNG (1974 – 2007)

3. Lancia Logo PNG (1957 – 1974)

Lancia Logo PNG (1957 – 1974)
Lancia Logo PNG (1957 – 1974)

4. Lancia Logo PNG (1929 – 1957)

Lancia Logo PNG (1929 – 1957)
Lancia Logo PNG (1929 – 1957)

5. Lancia Logo PNG (1911 – 1929)

Lancia Logo PNG (1911 – 1929)
Lancia Logo PNG (1911 – 1929)

6. Lancia Logo PNG (1906 – 1911)

Lancia Logo PNG (1906 – 1911)
Lancia Logo PNG (1906 – 1911)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing