Lada Logo PNG

Lada Logo PNG – Lada, được bán trên thị trường với tên LADA, là một thương hiệu xe hơi được sản xuất bởi AvtoVAZ (ban đầu là VAZ), một công ty nhà nước Nga. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, Lada đã được tích hợp với Dacia thành đơn vị kinh doanh Lada-Dacia của Renault.

1. Lada Logo PNG (2015 – Now)

Lada Logo PNG 1
Lada Logo PNG (2015 – Now)
Lada Logo PNG 2
Lada Logo PNG (2015 – Now)
Lada Logo PNG 3
Lada Logo PNG (2015 – Now)

2. Lada Logo PNG (2007 – 2015)

Lada Logo PNG (2007 – 2015)
Lada Logo PNG (2007 – 2015)

3. Lada Logo PNG (2002 – 2007)

Lada Logo PNG (2002 – 2007)
Lada Logo PNG (2002 – 2007)

4. Lada Logo PNG (1993 – 2002)

Lada Logo PNG (1993 – 2002)
Lada Logo PNG (1993 – 2002)

5. Lada Logo PNG (1985 – 1993)

Lada Logo PNG (1985 – 1993)
Lada Logo PNG (1985 – 1993)

6. Lada Logo PNG (1974 – 1985)

Lada Logo PNG (1974 – 1985)
Lada Logo PNG (1974 – 1985)

7. Lada Logo PNG (1970 – second version)

Lada Logo PNG (1970 - second version)
Lada Logo PNG (1970 – second version)

8. Lada Logo PNG (1970 – first version)

Lada Logo PNG (1970 - first version)
Lada Logo PNG (1970 – first version)

9. Lada Logo PNG (1970 – 1974)

Lada Logo PNG (1970 – 1974)
Lada Logo PNG (1970 – 1974)

10. Lada Logo PNG (1966 – 1970)

Lada Logo PNG (1966 – 1970)
Lada Logo PNG (1966 – 1970)

Brade Mar

5/5 - (4 bình chọn)

Cong-viec-Marketing