Labello Logo PNG

Labello Logo PNG – Labello là một thương hiệu của son dưỡng môi. Nó được sản xuất bởi Beiersdorf AG ở Đức và Áo. Son dưỡng môi Labello cũng được bán dưới tên Labello Nivea, Liposan và Nivea Lip Care.

1. Labello Logo PNG (1963 – Now)

Labello Logo PNG (1963 – Now)
Labello Logo PNG (1963 – Now)

2. Labello Logo PNG (1952 – 1963)

Labello Logo PNG (1952 – 1963)
Labello Logo PNG (1952 – 1963)

3. Labello Logo PNG (1922 – 1952)

Labello Logo PNG (1922 – 1952)
Labello Logo PNG (1922 – 1952)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)