Kroger Logo PNG

Kroger Logo PNG – The Kroger Company, hay đơn giản là Kroger, là một công ty bán lẻ của Mỹ điều hành (trực tiếp hoặc thông qua các công ty con) các siêu thị và các chuỗi cửa hàng bách hóa trên khắp Hoa Kỳ. Đây là chuỗi siêu thị lớn nhất Hoa Kỳ tính theo doanh thu và là nhà bán lẻ tổng hợp lớn thứ hai sau Walmart.

1. Kroger Logo PNG (2019 – Now)

Kroger Logo PNG (2019 – Now) 1
Kroger Logo PNG (2019 – Now) 1

2. Kroger Logo PNG (2004 – Now)

Kroger Logo PNG (2004 – Now)
Kroger Logo PNG (2004 – Now)

3. Kroger Logo PNG (2001 – 2014)

Kroger Logo PNG (2001 – 2014)
Kroger Logo PNG (2001 – 2014)

4. Kroger Logo PNG (1961 – 2019)

Kroger Logo PNG (1961 – 2019)
Kroger Logo PNG (1961 – 2019)

5. Kroger Logo PNG (1939 – 1961)

Kroger Logo PNG (1939 – 1961)
Kroger Logo PNG (1939 – 1961)

6. Kroger Logo PNG (1902 – 1939)

Kroger Logo PNG (1902 – 1939)
Kroger Logo PNG (1902 – 1939)

7. Kroger Logo PNG (1883 – 1902)

Kroger Logo PNG (1883 – 1902)
Kroger Logo PNG (1883 – 1902)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)