Kleenex Logo PNG

Kleenex Logo PNG – Kleenex là một thương hiệu cho một loạt các sản phẩm sản xuất từ giấy như khăn giấy, khăn phòng tắm, băng vệ sinh và tã lót. Kleenex là một nhãn hiệu đã đăng ký của Kimberly-Clark. Các sản phẩm của Kleenex được sản xuất tại 30 quốc gia và được bán tại hơn 170 quốc gia.

1. Kleenex Logo PNG (2007 – Now)

Kleenex Logo PNG (2007 – Now)
Kleenex Logo PNG (2007 – Now)

2. Kleenex Logo PNG (1992 – 2007)

Kleenex Logo PNG (1992 – 2007)
Kleenex Logo PNG (1992 – 2007)

3. Kleenex Logo PNG (1961)

Kleenex Logo PNG (1961)
Kleenex Logo PNG (1961)

4. Kleenex Logo PNG (1961 – 1992)

Kleenex Logo PNG (1961 – 1992)
Kleenex Logo PNG (1961 – 1992)

5. Kleenex Logo PNG (1943 – 1960)

Kleenex Logo PNG (1943 – 1960)
Kleenex Logo PNG (1943 – 1960)

6. Kleenex Logo PNG (1932 – 1943)

Kleenex Logo PNG (1932 – 1943)
Kleenex Logo PNG (1932 – 1943)

7. Kleenex Logo PNG (1924 – 1932)

Kleenex Logo PNG (1924 – 1932)
Kleenex Logo PNG (1924 – 1932)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)