Kit Kat Logo PNG

Kit Kat Logo PNG – Kit Kat (cách điệu là KitKat ở nhiều quốc gia khác nhau) là một loại bánh kẹo xốp phủ sô cô la được tạo ra bởi Rowntree’s of York tại Vương quốc Anh, và hiện được sản xuất trên toàn cầu bởi Nestlé (đã mua lại Rowntree’s vào năm 1988), ngoại trừ ở Hoa Kỳ, nơi nó được sản xuất theo giấy phép của H. B. Reese Candy Company, một bộ phận của The Hershey Company.

1. Kit Kat Logo PNG (2017 – Now)

Kit Kat Logo PNG (2017 – Now)
Kit Kat Logo PNG (2017 – Now)

2. Kit Kat Logo PNG (2004 – 2017)

Kit Kat Logo PNG (2004 – 2017)
Kit Kat Logo PNG (2004 – 2017)

3. Kit Kat Logo PNG (1995 – 2004)

Kit Kat Logo PNG (1995 – 2004)
Kit Kat Logo PNG (1995 – 2004)

4. Kit Kat Logo PNG (1988 – 1995)

Kit Kat Logo PNG (1988 – 1995)
Kit Kat Logo PNG (1988 – 1995)

5. Kit Kat Logo PNG (1947 – 1988)

Kit Kat Logo PNG (1947 – 1988)
Kit Kat Logo PNG (1947 – 1988)

6. Kit Kat Logo PNG (1945 – 1947)

Kit Kat Logo PNG (1945 – 1947)
Kit Kat Logo PNG (1945 – 1947)

7. Kit Kat Logo PNG (1937 – 1945)

Kit Kat Logo PNG (1937 – 1945)
Kit Kat Logo PNG (1937 – 1945)

8. Kit Kat Logo PNG (1935 – 1937)

Kit Kat Logo PNG (1935 – 1937)
Kit Kat Logo PNG (1935 – 1937)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing