Kellogg’s Logo PNG

Kellogg’s Logo PNG – Kellogg Company, hoạt động kinh doanh với tên Kellogg’s, là một công ty sản xuất thực phẩm đa quốc gia của Mỹ. Kellogg’s sản xuất ngũ cốc và thực phẩm tiện lợi, bao gồm bánh quy giòn và bánh nướng.

1. Kellogg’s Logo PNG (2012 – Now)

Kellogg's Logo PNG (2012 – Now) 1
Kellogg’s Logo PNG (2012 – Now)
Kellogg's Logo PNG (2012 – Now) 2
Kellogg’s Logo PNG (2012 – Now)

2. Kellogg’s Logo PNG (1955 – 2012)

Kellogg's Logo PNG (1955 – 2012)
Kellogg’s Logo PNG (1955 – 2012)

3. Kellogg’s Logo PNG (1916 – 1955)

Kellogg's Logo PNG (1916 – 1955)
Kellogg’s Logo PNG (1916 – 1955)

4. Kellogg’s Logo PNG (1907 – 1916)

Kellogg's Logo PNG (1907 – 1916)
Kellogg’s Logo PNG (1907 – 1916)

5. Kellogg’s Logo PNG (1906 – 1907)

Kellogg's Logo PNG (1906 – 1907)
Kellogg’s Logo PNG (1906 – 1907)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing