Kappa Logo PNG

Kappa Logo PNG – Kappa là một thương hiệu đồ thể thao của Ý được thành lập tại Turin, Piedmont, Ý vào năm 1978 bởi Marco Boglione.

1. Kappa Logo PNG (1994 – Now)

Kappa Logo PNG (1994 – Now)
Kappa Logo PNG (1994 – Now)

2. Kappa Logo PNG (1984 – 1994)

Kappa Logo PNG (1984 – 1994)
Kappa Logo PNG (1984 – 1994)

3. Kappa Logo PNG (1978 – 1984)

Kappa Logo PNG (1978 – 1984)
Kappa Logo PNG (1978 – 1984)

4. Kappa Logo PNG (1969 – 1978)

Kappa Logo PNG (1969 – 1978)
Kappa Logo PNG (1969 – 1978)

5. Kappa Logo PNG (1967 – 1969)

Kappa Logo PNG (1967 – 1969)
Kappa Logo PNG (1967 – 1969)

6. Kappa Logo PNG (1958 – 1967)

Kappa Logo PNG (1958 – 1967)
Kappa Logo PNG (1958 – 1967)

7. Kappa Logo PNG (1956 – 1958)

Kappa Logo PNG (1956 – 1958)
Kappa Logo PNG (1956 – 1958)

8. Kappa Logo PNG (1916 – 1956)

Kappa Logo PNG (1916 – 1956)
Kappa Logo PNG (1916 – 1956)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing