Kaiser Permanente Logo PNG

Kaiser Permanente Logo PNG – Kaiser Permanente, thường được gọi đơn giản là Kaiser, là một tập đoàn chăm sóc được quản lý tích hợp của Mỹ, có trụ sở tại Oakland, California, được thành lập vào năm 1945 bởi Henry J. Kaiser và Sidney Garfield. Kaiser Permanente được tạo thành từ ba nhóm thực thể riêng biệt nhưng phụ thuộc lẫn nhau: Kaiser Foundation Health Plan, Inc. (KFHP); Kaiser Foundation Hospitals; và Permanente Medical Groups.

1. Kaiser Permanente Logo PNG (1999 – Now)

Kaiser Permanente Logo PNG (1999 – Now) 1
Kaiser Permanente Logo PNG (1999 – Now)
Kaiser Permanente Logo PNG (1999 – Now) 2
Kaiser Permanente Logo PNG (1999 – Now)
Kaiser Permanente Logo PNG (1999 – Now) 3
Kaiser Permanente Logo PNG (1999 – Now)

2. Kaiser Permanente Logo PNG (1998 – 1999)

Kaiser Permanente Logo PNG (1998 – 1999)
Kaiser Permanente Logo PNG (1998 – 1999)

3. Kaiser Permanente Logo PNG (1991 – 1998)

Kaiser Permanente Logo PNG (1991 – 1998)
Kaiser Permanente Logo PNG (1991 – 1998)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing