Jeep Logo PNG

Jeep Logo PNG – Jeep là một thương hiệu ô tô của Mỹ, hiện thuộc sở hữu của tập đoàn đa quốc gia Stellantis. Jeep là một phần của Chrysler từ năm 1987, khi Chrysler mua lại thương hiệu Jeep, cùng với các tài sản còn lại, từ chủ sở hữu trước đó là American Motors Corporation (AMC).

1. Jeep Logo PNG (1993 – Now)

Jeep Logo PNG 1
Jeep Logo PNG (1993 – Now)
Jeep Logo PNG 2
Jeep Logo PNG (1993 – Now)
Jeep Logo PNG 3
Jeep Logo PNG (1993 – Now)
Jeep Logo PNG 4
Jeep Logo PNG (1993 – Now)

2. Jeep Logo PNG (1987 – 1993)

Jeep Logo PNG (1987 – 1993)
Jeep Logo PNG (1987 – 1993)

3. Jeep Logo PNG (1970 – Now)

Jeep Logo PNG (1970 – Now)
Jeep Logo PNG (1970 – Now)

4. Jeep Logo PNG (1970 – 1987)

Jeep Logo PNG (1970 – 1987)
Jeep Logo PNG (1970 – 1987)

5. Jeep Logo PNG (1963 – 1970)

Jeep Logo PNG (1963 – 1970)
Jeep Logo PNG (1963 – 1970)

6. Jeep Logo PNG (1945 – 1963)

Jeep Logo PNG (1945 – 1963)
Jeep Logo PNG (1945 – 1963)

7. Jeep Logo PNG (1941 – 1945)

Jeep Logo PNG (1941 – 1945)
Jeep Logo PNG (1941 – 1945)

Brade Mar

5/5 - (4 bình chọn)

Cong-viec-Marketing