Intel Logo PNG

Intel Logo PNG – Intel Corporation, được viết tắt là intel, là một tập đoàn đa quốc gia và công ty công nghệ của Mỹ. Đây là nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới tính theo doanh thu.

1. Intel Logo PNG (2020 – Now)

Intel Logo PNG (2020 – Now) 1
Intel Logo PNG (2020 – Now)
Intel Logo PNG (2020 – Now) 2
Intel Logo PNG (2020 – Now)

2. Intel Logo PNG (2006 – 2020)

Intel Logo PNG (2006 – 2020)
Intel Logo PNG (2006 – 2020)

3. Intel Logo PNG (1968 – 2006)

Intel Logo PNG (1968 – 2006)
Intel Logo PNG (1968 – 2006)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)