Hummer Logo PNG

Hummer Logo PNG – Hummer (cách điệu là HUMMER) là một thương hiệu xe bán tải và SUV lần đầu tiên được bán trên thị trường vào năm 1992 khi AM General bắt đầu bán một phiên bản dân sự của M998 Humvee. Mặc dù ngừng hoạt động vào năm 2010, Hummer đã trở lại và trở thành một thương hiệu con của GMC vào năm 2020.

1. Hummer Logo PNG (2010 – Now)

Hummer Logo PNG 1
Hummer Logo PNG (2010 – Now)
Hummer Logo PNG 2
Hummer Logo PNG (2010 – Now)
Hummer Logo PNG 3
Hummer Logo PNG (2010 – Now)

2. Hummer Logo PNG (1992 – 2010)

Hummer Logo PNG (1992 – 2010)
Hummer Logo PNG (1992 – 2010)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)

Cong-viec-Marketing