Honor Logo PNG

Honor Logo PNG – Honor (cách điệu là HONOR) là một thương hiệu điện thoại thông minh. Nó trước đây thuộc sở hữu của Huawei Technologies. Hiện nó thuộc sở hữu của Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.

1. Honor Logo PNG (2018 – Now)

Honor Logo PNG (2018 – Now)
Honor Logo PNG (2018 – Now)

2. Honor Logo PNG (2013 – 2018)

Honor Logo PNG (2013 – 2018)
Honor Logo PNG (2013 – 2018)

Brade Mar