Henkel Logo PNG

Henkel Logo PNG – Henkel AG & Co. KGaA là một công ty hóa chất và hàng tiêu dùng của Đức có trụ sở tại Düsseldorf. Đây là một trong những công ty tiêu dùng nhanh lớn nhất nước Đức và là công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu trong lĩnh vực chất kết dính.

1. Henkel Logo PNG (1985 – Now)

Henkel Logo PNG (1985 – Now) 1
Henkel Logo PNG (1985 – Now)
Henkel Logo PNG (1985 – Now) 2
Henkel Logo PNG (1985 – Now)

2. Henkel Logo PNG (1965 – 1985)

Henkel Logo PNG (1965 – 1985)
Henkel Logo PNG (1965 – 1985)

3. Henkel Logo PNG (1959 – 1965)

Henkel Logo PNG (1959 – 1965)
Henkel Logo PNG (1959 – 1965)

4. Henkel Logo PNG (1954 – 1959)

Henkel Logo PNG (1954 – 1959)
Henkel Logo PNG (1954 – 1959)

5. Henkel Logo PNG (1950 – 1954)

Henkel Logo PNG (1950 – 1954)
Henkel Logo PNG (1950 – 1954)

6. Henkel Logo PNG (1920 – 1950)

Henkel Logo PNG (1920 – 1950)
Henkel Logo PNG (1920 – 1950)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)