Head & Shoulders Logo PNG

Head & Shoulders Logo PNG – Head & Shoulders (H&S) là một thương hiệu dầu gội chống gàu của Mỹ được sản xuất bởi công ty mẹ Procter & Gamble.

1. Head & Shoulders Logo PNG (2019 – Now)

Head & Shoulders Logo PNG (2019 – Now)
Head & Shoulders Logo PNG (2019 – Now)

2. Head & Shoulders Logo PNG (2014 – 2019)

Head & Shoulders Logo PNG (2014 – 2019)
Head & Shoulders Logo PNG (2014 – 2019)

3. Head & Shoulders Logo PNG (2007 – 2014)

Head & Shoulders Logo PNG (2007 – 2014)
Head & Shoulders Logo PNG (2007 – 2014)

4. Head & Shoulders Logo PNG (2001 – 2007)

Head & Shoulders Logo PNG (2001 – 2007)
Head & Shoulders Logo PNG (2001 – 2007)

5. Head & Shoulders Logo PNG (1995 – 2001)

Head & Shoulders Logo PNG (1995 – 2001)
Head & Shoulders Logo PNG (1995 – 2001)

6. Head & Shoulders Logo PNG (1989 – 1995)

Head & Shoulders Logo PNG (1989 – 1995)
Head & Shoulders Logo PNG (1989 – 1995)

7. Head & Shoulders Logo PNG (1983 – 1989)

Head & Shoulders Logo PNG (1983 – 1989)
Head & Shoulders Logo PNG (1983 – 1989)

8. Head & Shoulders Logo PNG (1961 – 1983)

Head & Shoulders Logo PNG (1961 – 1983)
Head & Shoulders Logo PNG (1961 – 1983)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)