Halifax Logo PNG

Halifax Logo PNG – Halifax (trước đây gọi là Halifax Building Society và thường được gọi là The Halifax) là một ngân hàng Anh hoạt động như một bộ phận thương mại của Ngân hàng Scotland, bản thân nó cũng là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Lloyds Banking Group.

1. Halifax Logo PNG (2019 – Now)

Halifax Logo PNG (2019 – Now) 1
Halifax Logo PNG (2019 – Now)
Halifax Logo PNG (2019 – Now) 2
Halifax Logo PNG (2019 – Now)

2. Halifax Logo PNG (1985 – 2019)

Halifax Logo PNG (1985 – 2019)
Halifax Logo PNG (1985 – 2019)

3. Halifax Logo PNG (1977 – 1985)

Halifax Logo PNG (1977 – 1985)
Halifax Logo PNG (1977 – 1985)

4. Halifax Logo PNG (1965 – 1977)

Halifax Logo PNG (1965 – 1977)
Halifax Logo PNG (1965 – 1977)

5. Halifax Logo PNG (1933 – 1965)

Halifax Logo PNG (1933 – 1965)
Halifax Logo PNG (1933 – 1965)

6. Halifax Logo PNG (1925 – 1933)

Halifax Logo PNG (1925 – 1933)
Halifax Logo PNG (1925 – 1933)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)

Cong-viec-Marketing