Grubhub Logo PNG

Grubhub Logo PNG – Grubhub Inc. là một nền tảng đặt hàng và giao đồ ăn của Mỹ thuộc sở hữu của Just Eat Takeaway có trụ sở tại Hà Lan, kết nối thực khách với các nhà hàng địa phương. Công ty có trụ sở tại Chicago, Illinois và được thành lập vào năm 2004.

1. Grubhub Logo PNG (2021 – Now)

Grubhub Logo PNG (2021 – Now) 1
Grubhub Logo PNG (2021 – Now)
Grubhub Logo PNG (2021 – Now) 2
Grubhub Logo PNG (2021 – Now)

2. Grubhub Logo PNG (2016 – 2021)

Grubhub Logo PNG (2016 – 2021)
Grubhub Logo PNG (2016 – 2021)

3. Grubhub Logo PNG (2011 – 2016)

Grubhub Logo PNG (2011 – 2016)
Grubhub Logo PNG (2011 – 2016)

4. Grubhub Logo PNG (2004 – 2011)

Grubhub Logo PNG (2004 – 2011)
Grubhub Logo PNG (2004 – 2011)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing