Google Logo PNG

Google Logo PNG – Google LLC là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, được coi là “công ty quyền lực nhất trên thế giới” và là một trong những thương hiệu có giá trị nhất thế giới do sự thống trị thị trường, thu thập dữ liệu và lợi thế công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

1. Google Logo PNG (2015 – Now)

Google Logo PNG (2015 – Now)
Google Logo PNG (2015 – Now)

2. Google Logo PNG (2013 – 2015)

Google Logo PNG (2013 – 2015)
Google Logo PNG (2013 – 2015)

3. Google Logo PNG (2010 – 2013)

Google Logo PNG (2010 – 2013)
Google Logo PNG (2010 – 2013)

4. Google Logo PNG (1999 – 2013)

Google Logo PNG (1999 – 2013)
Google Logo PNG (1999 – 2013)

5. Google Logo PNG (1999 – 2010)

Google Logo PNG (1999 – 2010)
Google Logo PNG (1999 – 2010)

6. Google Logo PNG (1998 – 1999)

Google Logo PNG (1998 – 1999)
Google Logo PNG (1998 – 1999)

7. Google Logo PNG (1998)

Google Logo PNG (1998)
Google Logo PNG (1998)

8. Google Logo PNG (1997 – 1998)

Google Logo PNG (1997 – 1998)
Google Logo PNG (1997 – 1998)

9. Google Logo PNG (1995 – 1997)

Google Logo PNG (1995 – 1997)
Google Logo PNG (1995 – 1997)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)