Goldman Sachs Logo PNG

Goldman Sachs Logo PNG – The Goldman Sachs Group, Inc. là một ngân hàng đầu tư đa quốc gia ở Hoa Kỳ, tham gia vào các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, chứng khoán, quản lý đầu tư, và các dịch vụ tài chính khác với khách hàng chủ yếu là các tổ chức.

1. Goldman Sachs Logo PNG (2020 – Now)

Goldman Sachs Logo PNG (2020 – Now)
Goldman Sachs Logo PNG (2020 – Now)

2. Goldman Sachs Logo PNG (1869 – 2020)

Goldman Sachs Logo PNG (1869 – 2020)
Goldman Sachs Logo PNG (1869 – 2020)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)