Gillette Logo PNG

Gillette Logo PNG – Gillette là một thương hiệu chăm sóc nam giới của Mỹ, thuộc sở hữu của tập đoàn đa quốc gia Procter & Gamble (P&G).

1. Gillette Logo PNG (2009 – Now)

Gillette Logo PNG (2009 – Now)
Gillette Logo PNG (2009 – Now)

2. Gillette Logo PNG (1989 – 2009)

Gillette Logo PNG (1989 – 2009)
Gillette Logo PNG (1989 – 2009)

3. Gillette Logo PNG (1974 – 1989)

Gillette Logo PNG (1974 – 1989)
Gillette Logo PNG (1974 – 1989)

4. Gillette Logo PNG (1964 – 1974)

Gillette Logo PNG (1964 – 1974)
Gillette Logo PNG (1964 – 1974)

5. Gillette Logo PNG (1901 – 1964)

Gillette Logo PNG (1901 – 1964)
Gillette Logo PNG (1901 – 1964)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)