Garnier Logo PNG

Garnier Logo PNG – Garnier là một thương hiệu mỹ phẩm thị trường đại chúng của tập đoàn L’Oréal.

1. Garnier Logo PNG (2021 – Now)

Garnier Logo PNG (2021 – Now) 1
Garnier Logo PNG (2021 – Now)
Garnier Logo PNG (2021 – Now) 2
Garnier Logo PNG (2021 – Now)

2. Garnier Logo PNG (2009 – 2021)

Garnier Logo PNG (2009 – 2021)
Garnier Logo PNG (2009 – 2021)

3. Garnier Logo PNG (2002 – 2009)

Garnier Logo PNG (2002 – 2009)
Garnier Logo PNG (2002 – 2009)

4. Garnier Logo PNG (1996 – 2002)

Garnier Logo PNG (1996 – 2002)
Garnier Logo PNG (1996 – 2002)

5. Garnier Logo PNG (1904 – 1996)

Garnier Logo PNG (1904 – 1996)
Garnier Logo PNG (1904 – 1996)

6. Garnier Logo PNG (1884 – 1904)

Garnier Logo PNG (1884 – 1904)
Garnier Logo PNG (1884 – 1904)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)