Garanti Logo PNG

Garanti Logo PNG – Garanti BBVA là một công ty dịch vụ tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ. 49,85% cổ phần của Garanti thuộc sở hữu của ngân hàng Tây Ban Nha Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

1. Garanti Logo PNG (2019 – Now)

Garanti Logo PNG (2019 – Now) 1
Garanti Logo PNG (2019 – Now)
Garanti Logo PNG (2019 – Now) 2
Garanti Logo PNG (2019 – Now)

2. Garanti Logo PNG (2009 – 2018)

Garanti Logo PNG (2009 – 2018)
Garanti Logo PNG (2009 – 2018)

3. Garanti Logo PNG (2001 – 2009)

Garanti Logo PNG (2001 – 2009)
Garanti Logo PNG (2001 – 2009)

4. Garanti Logo PNG (1990s – 2001)

Garanti Logo PNG (1990s – 2001)
Garanti Logo PNG (1990s – 2001)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)