Fruit of the Loom Logo PNG

Fruit of the Loom Logo PNG – Fruit of the Loom là một công ty Mỹ chuyên sản xuất quần áo, đặc biệt là quần áo thông thường và đồ lót. Trụ sở chính của công ty đặt tại Bowling Green, Kentucky. Từ năm 2002, nó là một công ty con của Berkshire Hathaway.

1. Fruit of the Loom Logo PNG (2003 – Now)

Fruit of the Loom Logo PNG 1
Fruit of the Loom Logo PNG (2003 – Now)
Fruit of the Loom Logo PNG 2
Fruit of the Loom Logo PNG (2003 – Now)
Fruit of the Loom Logo PNG 3
Fruit of the Loom Logo PNG (2003 – Now)
Fruit of the Loom Logo PNG 4
Fruit of the Loom Logo PNG (2003 – Now)

2. Fruit of the Loom Logo PNG (1978 – 2003)

Fruit of the Loom Logo PNG (1978 – 2003)
Fruit of the Loom Logo PNG (1978 – 2003)

3. Fruit of the Loom Logo PNG (1962 – 1978)

Fruit of the Loom Logo PNG (1962 – 1978)
Fruit of the Loom Logo PNG (1962 – 1978)

4. Fruit of the Loom Logo PNG (1951 – 1962)

Fruit of the Loom Logo PNG (1951 – 1962)
Fruit of the Loom Logo PNG (1951 – 1962)

5. Fruit of the Loom Logo PNG (1936 – 1951)

Fruit of the Loom Logo PNG (1936 – 1951)
Fruit of the Loom Logo PNG (1936 – 1951)

6. Fruit of the Loom Logo PNG (1927 – 1936)

Fruit of the Loom Logo PNG (1927 – 1936)
Fruit of the Loom Logo PNG (1927 – 1936)

7. Fruit of the Loom Logo PNG (1893 – 1927)

Fruit of the Loom Logo PNG (1893 – 1927)
Fruit of the Loom Logo PNG (1893 – 1927)

Brade Mar

5/5 - (3 bình chọn)

Cong-viec-Marketing