Fiat Logo PNG

Fiat Logo PNG – Fiat Automobiles là nhà sản xuất ô tô lớn nhất ở Ý. Trong lịch sử hơn một thế kỷ của mình, đây là nhà sản xuất ô tô lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ ba trên thế giới sau General Motors và Ford trong hơn 20 năm, cho đến cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp ô tô vào cuối những năm 1980.

1. Fiat Logo PNG (2020 – Now)

Fiat Logo PNG (2020 – Now) 1
Fiat Logo PNG (2020 – Now)
Fiat Logo PNG (2020 – Now) 2
Fiat Logo PNG (2020 – Now)

2. Fiat Logo PNG (2006 – Now)

Fiat Logo PNG (2006 – Now) 1
Fiat Logo PNG (2006 – Now)
Fiat Logo PNG (2006 – Now) 2
Fiat Logo PNG (2006 – Now)
Fiat Logo PNG (2006 – Now) 3
Fiat Logo PNG (2006 – Now)

3. Fiat Logo PNG (2003 – 2006)

Fiat Logo PNG (2003 – 2006)
Fiat Logo PNG (2003 – 2006)

4. Fiat Logo PNG (2001 – 2006)

Fiat Logo PNG (2001 – 2006)
Fiat Logo PNG (2001 – 2006)

5. Fiat Logo PNG (1999 – 2006)

Fiat Logo PNG (1999 – 2006)
Fiat Logo PNG (1999 – 2006)

6. Fiat Logo PNG (1999 – 2003)

Fiat Logo PNG (1999 – 2003)
Fiat Logo PNG (1999 – 2003)

7. Fiat Logo PNG (1991 – 1999)

Fiat Logo PNG (1991 – 1999)
Fiat Logo PNG (1991 – 1999)

8. Fiat Logo PNG (1982 – 1991)

Fiat Logo PNG (1982 – 1991)
Fiat Logo PNG (1982 – 1991)

9. Fiat Logo PNG (1972 – 2003)

Fiat Logo PNG (1972 – 2003)
Fiat Logo PNG (1972 – 2003)

10. Fiat Logo PNG (1968 – 1972)

Fiat Logo PNG (1968 – 1972)
Fiat Logo PNG (1968 – 1972)

11. Fiat Logo PNG (1965 – 1982)

Fiat Logo PNG (1965 – 1982)
Fiat Logo PNG (1965 – 1982)

12. Fiat Logo PNG (1959 – 1968)

Fiat Logo PNG (1959 – 1968)
Fiat Logo PNG (1959 – 1968)

13. Fiat Logo PNG (1959)

Fiat Logo PNG (1959)
Fiat Logo PNG (1959)

14. Fiat Logo PNG (1949 – 1959)

Fiat Logo PNG (1949 – 1959)
Fiat Logo PNG (1949 – 1959)

15. Fiat Logo PNG (1938 – 1949)

Fiat Logo PNG (1938 – 1949)
Fiat Logo PNG (1938 – 1949)

16. Fiat Logo PNG (1932 – 1938)

Fiat Logo PNG (1932 – 1938)
Fiat Logo PNG (1932 – 1938)

17. Fiat Logo PNG (1931 – 1932)

Fiat Logo PNG (1931 – 1932)
Fiat Logo PNG (1931 – 1932)

18. Fiat Logo PNG (1931)

Fiat Logo PNG (1931)
Fiat Logo PNG (1931)

19. Fiat Logo PNG (1929 – 1931)

Fiat Logo PNG (1929 – 1931)
Fiat Logo PNG (1929 – 1931)

20. Fiat Logo PNG (1925 – 1929)

Fiat Logo PNG (1925 – 1929)
Fiat Logo PNG (1925 – 1929)

21. Fiat Logo PNG (1921 – 1925)

Fiat Logo PNG (1921 – 1925)
Fiat Logo PNG (1921 – 1925)

22. Fiat Logo PNG (1908 – 1921)

Fiat Logo PNG (1908 – 1921)
Fiat Logo PNG (1908 – 1921)

23. Fiat Logo PNG (1903 – 1908)

Fiat Logo PNG (1903 – 1908)
Fiat Logo PNG (1903 – 1908)

24. Fiat Logo PNG (1901 – 1903)

Fiat Logo PNG (1901 – 1903)
Fiat Logo PNG (1901 – 1903)

25. Fiat Logo PNG (1899 – 1901)

Fiat Logo PNG (1899 – 1901)
Fiat Logo PNG (1899 – 1901)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing