FedEx Logo PNG

FedEx Logo PNG – FedEx Corporation, trước đây là Federal Express Corporation và sau đó là FDX Corporation, là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ tập trung vào vận tải, thương mại điện tử và dịch vụ.

1. FedEx Logo PNG (1994 – Now)

FedEx Logo PNG (1994 – Now)
FedEx Logo PNG (1994 – Now)

2. FedEx Logo PNG (1991 – 1994)

FedEx Logo PNG (1991 – 1994)
FedEx Logo PNG (1991 – 1994)

3. FedEx Logo PNG (1973 – 1994)

FedEx Logo PNG (1973 – 1994)
FedEx Logo PNG (1973 – 1994)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)