FCB Agency Logo PNG

FCB Agency Logo PNG – Foote, Cone & Belding (FCB) là một trong những mạng lưới Agency quảng cáo toàn cầu lớn nhất thế giới. FCB thuộc sở hữu của Interpublic và được sáp nhập với Draft Worldwide vào năm 2006, đổi tên thành Draftfcb. Năm 2014, công ty đổi tên thành FCB như hiện tại.

Truy cập thư viện Logo PNG

1. Giới thiệu về FCB Agency

Foote, Cone & Belding (FCB) là một trong những mạng lưới Agency quảng cáo toàn cầu lớn nhất thế giới. FCB thuộc sở hữu của Interpublic và được sáp nhập với Draft Worldwide vào năm 2006, đổi tên thành Draftfcb. Năm 2014, công ty đổi tên thành FCB như hiện tại.

Interpublic là một trong 4 tập đoàn Agency lớn nhất thế giới, bên cạnh PublicisWPPvà Omnicom.

2. FCB Agency Logo PNG

FCB Agency Logo PNG
FCB Agency Logo PNG

Brade Mar

5/5 - (7 bình chọn)

Cong-viec-Marketing