Duracell Logo PNG

Duracell Logo PNG – Duracell là một nhà sản xuất pin và hệ thống điện thông minh của Mỹ, thuộc sở hữu của Berkshire Hathaway. Công ty có nguồn gốc từ những năm 1920, thông qua công việc của Samuel Ruben và Philip Mallory, và sự hình thành của P. R. Mallory Company.

1. Duracell Logo PNG (2013 – Now)

Duracell Logo PNG (2013 – Now)
Duracell Logo PNG (2013 – Now)

2. Duracell Logo PNG (1999 – 2013)

Duracell Logo PNG (1999 – 2013)
Duracell Logo PNG (1999 – 2013)

3. Duracell Logo PNG (1988 – 1999)

Duracell Logo PNG (1988 – 1999)
Duracell Logo PNG (1988 – 1999)

4. Duracell Logo PNG (1985 – 1988)

Duracell Logo PNG (1985 – 1988)
Duracell Logo PNG (1985 – 1988)

5. Duracell Logo PNG (1977 – 1985)

Duracell Logo PNG (1977 – 1985)
Duracell Logo PNG (1977 – 1985)

6. Duracell Logo PNG (1964 – 1977)

Duracell Logo PNG (1964 – 1977)
Duracell Logo PNG (1964 – 1977)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)
Xem thêm bài viết nổi bật :