DS Automobiles Logo PNG

DS Automobiles Logo PNG – DS Automobiles là một thương hiệu xe hơi của Pháp, sản xuất những chiếc xe cao cấp. Citroen thành lập nó và từ năm 2009 đến năm 2014 là công ty con của tập đoàn này. Sau đó, công ty đã trở thành một thương hiệu độc lập.

1. DS Automobiles Logo PNG (2019 – Now)

DS Automobiles Logo PNG 1
DS Automobiles Logo PNG (2019 – Now)
DS Automobiles Logo PNG 2
DS Automobiles Logo PNG (2019 – Now)
DS Automobiles Logo PNG 3
DS Automobiles Logo PNG (2019 – Now)

2. DS Automobiles Logo PNG (2014 – 2019)

DS Automobiles Logo PNG (2014 – 2019)
DS Automobiles Logo PNG (2014 – 2019)

3. DS Automobiles Logo PNG (2009 – 2014)

DS Automobiles Logo PNG (2009 – 2014)
DS Automobiles Logo PNG (2009 – 2014)

Brade Mar

5/5 - (2 bình chọn)

Cong-viec-Marketing