Doritos Logo PNG

Doritos Logo PNG – Doritos là một thương hiệu đồ ăn nhẹ của Mỹ được sản xuất từ năm 1964 bởi Frito-Lay, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của PepsiCo.

1. Doritos Logo PNG (2013 – Now)

Doritos Logo PNG (2013 – Now)
Doritos Logo PNG (2013 – Now)

2. Doritos Logo PNG (2005 – 2013)

Doritos Logo PNG (2005 – 2013)
Doritos Logo PNG (2005 – 2013)

3. Doritos Logo PNG (2000 – 2005)

Doritos Logo PNG (2000 – 2005)
Doritos Logo PNG (2000 – 2005)

4. Doritos Logo PNG (1999 – 2000)

Doritos Logo PNG (1999 – 2000)
Doritos Logo PNG (1999 – 2000)

5. Doritos Logo PNG (1994 – 1999)

Doritos Logo PNG (1994 – 1999)
Doritos Logo PNG (1994 – 1999)

6. Doritos Logo PNG (1985 – 1994)

Doritos Logo PNG (1985 – 1994)
Doritos Logo PNG (1985 – 1994)

7. Doritos Logo PNG (1979 – 1985)

Doritos Logo PNG (1979 – 1985)
Doritos Logo PNG (1979 – 1985)

8. Doritos Logo PNG (1973 – 1979)

Doritos Logo PNG (1973 – 1979)
Doritos Logo PNG (1973 – 1979)

9. Doritos Logo PNG (1968 – 1973)

Doritos Logo PNG (1968 – 1973)
Doritos Logo PNG (1968 – 1973)

10. Doritos Logo PNG (1964 – 1968)

Doritos Logo PNG (1964 – 1968)
Doritos Logo PNG (1964 – 1968)

Brade Mar

5/5 - (4 bình chọn)

Cong-viec-Marketing