Dodge Logo PNG

Dodge Logo PNG – Dodge được đặt theo tên của anh em Horace và John Dodge. Họ bắt đầu với việc sản xuất xe đạp, vào năm 1899, đã mở nhà máy riêng. Sau đó, họ phải chuyển sang sản xuất linh kiện cho Ford vì mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Chiếc xe đầu tiên dưới thương hiệu Dodge Brothers xuất hiện vào năm 1914 và nhanh chóng trở nên phổ biến. Từ năm 1928, công ty thuộc sở hữu của Tập đoàn Chrysler.

1. Dodge Logo PNG (2010 – Now)

Dodge Logo PNG 1
Dodge Logo PNG (2010 – Now)
Dodge Logo PNG 2
Dodge Logo PNG (2010 – Now)
Dodge Logo PNG 3
Dodge Logo PNG (2010 – Now)

2. Dodge Logo PNG (1993 – 2010)

Dodge Logo PNG (1993 – 2010)
Dodge Logo PNG (1993 – 2010)

3. Dodge Logo PNG (1969 – 1993)

Dodge Logo PNG (1969 – 1993)
Dodge Logo PNG (1969 – 1993)

4. Dodge Logo PNG (1964 – 1993)

Dodge Logo PNG (1964 – 1993)
Dodge Logo PNG (1964 – 1993)

5. Dodge Logo PNG (1962 – 1968)

Dodge Logo PNG (1962 – 1968)
Dodge Logo PNG (1962 – 1968)

6. Dodge Logo PNG (1955 – 1962)

Dodge Logo PNG (1955 – 1962)
Dodge Logo PNG (1955 – 1962)

7. Dodge Logo PNG (1928 – 1955)

Dodge Logo PNG (1928 – 1955)
Dodge Logo PNG (1928 – 1955)

8. Dodge Logo PNG (1914 – 1928)

Dodge Logo PNG (1914 – 1928)
Dodge Logo PNG (1914 – 1928)

9. Dodge Logo PNG (1910 – 1914)

Dodge Logo PNG (1910 – 1914)
Dodge Logo PNG (1910 – 1914)

Brade Mar

5/5 - (1 bình chọn)

Cong-viec-Marketing